หนูนา

หนูนา

นภาพร ทรัพย์เจริญกูลnuna2_resize2

จบปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ ในชีวิตการทำงาน ครูหนูนาได้ประสบกับปัญหาปวดศรีษะ และสุขภาพไม่แข็งแรง จากนั้นครูหนูนาได้ฝึกเทควันโดซึ่งทำให้มีความสุขและสุขภาพดีขึ้น

หลังจากนั้นในปี 2004 เธอได้ค้นพบโยคะและใช้เวลาว่างในการฝึกโยคะ และจากนั้นเธอก็หลงไหลในโยคะเพราะเธอรู้สึกว่าโยคะให้ชีวิตใหม่แถมยังได้ฝึกตนเองอีกด้วย “ฉันเชื่อว่าโยคะสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง โยคะช่วยให้ฉันแข็งแรงขึ้นและเพิ่มสมาธิในการทำงาน ” ครูหนูนากล่าว ตั้งแต่นั้นมาเธอจึงตั้งใจฝึกโยคะอย่างจริงจัง และตั้งปณิทานว่าจะช่วยผู้อื่นที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน

เธอได้รับการฝึก Ashtanga Yoga, Satyananda Yoga หลังจากนั้นได้ศึกษาโยคะ และได้รับประกาศนียบัตรจาก Bihar Yoga Bharati ณ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรทางด้านการบำบัดรักษาโรคโดยไม่ใช้ยา

.