ครีโยคะ

ครีโยคะ

โยคะเพื่อศตวรรษที่ 21

Kamal’s Rhythmic Yoga คือโยคะที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและเป็นโยคะสำหรับคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์โดย มาสเตอร์คามาล ศรีนิวาส ครูโยคะชื่อดัง ครีโยคะมีรากฐานมาจากโยคะในอดีตกาลเมื่อ 5,000 ปี เป็นการรวมกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญจากภูมิปัญญาของโลกตะวันออกและตะวันตก ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกนั้นมากมายทั้งร่างกายและ จิตใจ จิตวิญญาณ ที่เปี่ยมด้วย ความสุข ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง มีพลัง ปราดเปรื่อง และกระปรี้กระเปร่า ครีโยคะเหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกวัยและทุกระดับ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์ การฝึกครีโยคะจะให้ผลเช่นเดียวกับการออกกำลังกาย ครีโยคะถูกออกแบบมาเพื่อทุกๆ คนและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคนเมืองที่ต้องการเห็นผลอย่างชัดเจนในการเพิ่มพลังของชีวิต เพื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ท้าทายในโลกปัจจุบัน

เพื่อกายและจิตที่เป็นสุขสมบูรณ์แบบ

หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวดีๆ ต่างๆ นับพันจากนักเรียนผู้ฝึกครีโยคะ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มาสเตอร์ได้เห็นถึงโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอครีโยคะแก่ทุกท่าน เพื่อที่จะนำครีโยคะไปใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาต่างๆ จากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ครีโยคะจะให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ฝึกไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ ความมั่นใจ คุณภาพแห่งการนอน การรับมือกับความเครียด ปัญหาเรื่องรูปร่าง น้ำหนัก การฝึกสมาธิ และการฝึกให้จิตใจ การแก้ไขความไม่สมดุลของฮอร์โมน การไหลเวียนของระบบต่างๆ ในร่างกาย และปัญหาความเจ็บป่วยต่างๆ อีกมากมายที่สามารถแก้ไขและขจัดออกไปด้วยการฝึกครีโยคะ ที่มาสเตอร์คามาลได้สร้างสรรค์ได้อย่างครบสมบูรณ์บนพื้นฐานของหลักปรัชญาและศาสตร์ของโยคะในอดีตกาล เพื่อใช้ครีโยคะเป็นเครื่องมือที่จะนำพาผู้ฝึก ให้มีสุขภาพที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความสุข เพื่อให้เราได้เฉลิมฉลองทุกวันของชีวิตได้เติมเปี่ยมอย่างที่ใจปรารถนา

  • ครีโยคะอาสนะ (ท่าฝึกโยคะ) ร่างกายทุกคนนั้นแตกต่างกัน แต่ละบุคคลจะประกอบด้วย 3 บุคลิกได้แก่ Pashu, Veera, Divyabhava (สัญชาตญาณหรือบุคลิกภาพแบบสัตว์, นักรบหรือพระเจ้า) ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีบุคลิกทั้งสามนี้ประกอบอยู่มากน้อยแตกต่างกันไป มาสเตอร์คามาลได้ออกแบบคลาสพิเศษมากกว่า 23 คลาส ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและสนุกสนานเพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือการพัฒนาบุคลิกภาพในแต่ละบุคคลให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกและการดำรงชีวิตที่งดงาม ในแต่ละอาสนะที่ฝึกนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายและประโยชน์ต่อผู้ฝึก ในแต่ละคลาสถูกออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบและได้มีการนำรูปแบบ RTS (RHYTHMIC TRAINING SYSTEM) ที่มาสเตอร์ได้คิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ทางด้านโยคะและศาสตร์การกีฬา มากกว่า 25 ปี ครีโยคะอาสนะจะช่วยพัฒนาผู้ฝึกให้ก้าวไปสู่จังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายได้งดงามตามธรรมชาติ
  • ครีโยคะ ปราณยาม (การฝึกหายใจ) มาสเตอร์คามาลได้พัฒนาเทคนิครูปแบบการฝึกหายใจที่เรียกว่า ‘NabbiKriya’ ที่จะช่วยปลุกพลังในร่างกายและจิตใจ และออกแบบคลาสพิเศษ คือ Power of Breathing, Power of Prana, Prana& Mudra (ท่าทาง), Prana&Bhandha(การล็อค), the Chakra purification, Chakra breathing และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอดดีตกาลเพื่อช่วยปรับความดันโลหิตให้สมดุล ขจัดสารพิษ ลดความเครียด สร้างความสะอาดแก่ nadi’s ( ช่องทางพลังงาน ) เพื่อพัฒนาพลังงานให้สว่างไสว ระบบประสาทสัมผัสชัดเจน จิตใจแน่วแน่ มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพิ่มความตระหนักรู้ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัว
  • Kryoga Manas (จิตใจ) ความเจ็บป่วยและโรคร้ายต่างๆ ทางกายภาพนั้นบางครั้งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพจิตใจ อารมณ์ หรือจิตวิญญาณที่ไม่สมดุล มาสเตอร์คามาลได้พัฒนารูปแบบการนั่งสมาธิ เช่น Himalayan meditation, Primordial sound, Hamsa, meridian power meditation, the 7 keys to unlimited power ที่ล้วนแล้วแต่ช่วยฝึกจิต ปลุกจิตใต้สำนึกให้เกิดการเยียวยาตนเองจากศักยภาพเบื้องลึกของแต่ละบุคคล การฝึกนั่งสมาธิกับมาสเตอร์คามาลนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรือยากลำบากเลย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาความเจ็บป่วยที่เรื้อรังและยาวนาน ลดความเครียดสะสมในร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิด ความสงบ สมาธิ สติ ปัญญา และความสุขอย่างแท้จริง
  • Kamal’s Yoga Hot ผิวหนังเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ในการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย มาสเตอร์คามาล คิดค้น คลาสโยคะร้อนที่มีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร เรียกว่า ‘AGNI’ (Static Hot) and ‘DHARA’ (Asana Flow hot) ที่ฝึกในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อช่วยในการเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขจัดสารพิษ ลดความเครียด ความกังวล อาการปวดศรีษะข้างเดียว อาการปวดยึด คอและบ่า อาการชา ผู้มีปัญหาในเรื่องของการหายใจ ผู้มีปัญหามีบุตรยาก และแก้ปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
  • Yoga Combat/Punch “หากพระวัดเส้าหลินสามารถฝึกฝนได้ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน” ปลดปล่อยอารมณ์หงุดหงิด ความโกรธ โมโห และผิดหวัง ที่ก่อตัว สะสมในตัวคุณ ที่ทำให้พลังในชีวิตถดถอย และหมดหวัง เนื่องจากความกดดัน และความวิตกกกังวล เหล่านี้ มาสเตอร์คามาลได้พัฒนารูปแบบคลาสนี้ขึ้นที่ให้ผู้ฝึกสามารถ เตะ ต่อย ความรู้สึกและทัศนคติที่เลวร้ายเช่นนี้ออกไป เพื่อยกระดับจิตวิญญาณและเสริมสร้างความมั่นใจ ด้วยการนำเอาท่าอาสนะโยคะบางท่า รวมเข้ากับการหายใจเข้าด้วยกัน เพื่อขจัดความเครียดและความเจ็บปวดนั้นออกไป ผู้ฝึกจะรับรู้ได้ถึงความสนุกสนาน เติมเต็มในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อช่วยเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็ว เสริมความแข็งแรงในกล้ามเนื้อ สร้างความทนทาน อดทน และปลดปล่อยความเครียดในกล้ามเนื้อทุกส่วน

สามารถกล่าวได้ว่า คลาสนี้จะช่วยเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลิกภาพ ของคุณไปสู่รูปแบบชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน